Stamnettutredningen for E-16

Stamvegutvalgets årsmøte 27/6-2011 har uttalt seg positivt til den nye stamnettutredningen om E-16, og sluttet opp om følgende prioriteringer i 1. pulje:

  • Sandvika - Hønefoss (4 felt)
  • Bagn - Bjørgo (oppstart 2014)
  • Fagernes - Øye (inkluderer også Fagernes)
  • Gudvangen tunnellen (Rehabilitering)
  • Ny tunnel i Nærøydalen (Rassikring)
  • Løno - Voss (utbedring)
  • Beitla tunnel (TS og nye krav)
  • Vaksdal - Arna (tunneller m.v.)


For øvrig fullføres alle strekningene som er prioritert i NTP 2010 - 13 - men som ikke     måtte bli ferdige til 1. januar 2014 - jfr. Fønhus - Bagn, Øye - Borlaug, Seltun -
Håbakken og "Vossapakko".

Vedlagt følger hele uttalelsen - som også slutter seg til de ovenstående mål og prioriterings-strategier framover, og at bompengefinansiering bør konsentreres om strekninger med over 4000 ÅDT.

Vedlagt følger:
•    Stamvegutvalgets uttalelse
•    Omtalen av E-16 i den generelle stamvegutredningen

» Flere saker