Stamvegbefaring Bergen-Sandvika 4.-5. juni

Den 4. og 5. juni arrangerte Stamvegutvalget befaring langs E-16 mellom Bergen og Sandvika. Befaringa er i tråd med tidligere tradisjon 1. året i hver kommunevalgperiode - med nye representanter og høring i NTP. Det deltok i alt 30 på befaringen, hvorav ca. halvparten deltok på hele strekningen.

Stamvegutvalget-ved-Maristø.jpg

Stamvegutvalget ved Maristova der det ble orientert om E-16 over Filefjell. Foto: Nils Rogn

Hovedhensikten er at Stamvegutvalget og andre interesserte skal bli oppdatert vedrørende status og planer langs E-16. En blir bedre kjent, får orientering om kommunene langs vegen ved ordførerne, knytter nye nettverk og får en viktig ballast for gjensidig forståelse av problemstillingene langs E-16.

Utover gode orienteringer fra ordførerne langs E-16 kan du lese mer om fagfolkenes orienteringer, om den nye E-16, mellom Hønefoss og riksgrensen og presseomtale fra befaringen her:

•    Kjell Kvåle, Region Vest - Konseptvalgutrening og NTP prosesser
•    Oddvin Ylvisaker, Region Vest - E-16 over Filefjell
•    Trygve Elvsaas, Region Øst - Konseptvalgutredning Øye - Bjørgo, Kvamskleiva, Fagernes S - Hande
•    Bjørn Nyquist, Region Øst - Fønhus - Bagn - Bjørgo og Jevnaker
•    Roar Hammerstad, Ringerikereg - Link Ringerike
•    Nils Brandt, Region Sør - E-16 Skaret - Hønefoss
•    Jan Birger Lund, Region Øst - E-16 Sandvika - Skaret
•    Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker - Om den nye E-16 mellom Hønefoss og Riksgrensen


Presseomtale
    Hordaland (Vaksdal - Voss)
    Valdresportalen (fra Maristova)
    Oppland Arbeiderblad (Kvamskleiva)
    Valdres (Kvamskleiva)
    Ringerikes Blad (Hønefoss-Skaret)

» Flere saker