Stamvegbefaring Bergen - Sandvika

Stamvegutvalget.jpg

Fra stamvegbefaringa juni 2012. Stopp på Maristova. Foto: Nils Rogn

STAMVEGBEFARING 1. og 2. SEPTEMBER

Den 1. og 2. september arrangerer Stamvegutvalget en befaring langs E-16 mellom Bergen og Sandvika. Dette i tråd med tidligere tradisjoner om 1. året i hver kommunevalgperiode - med nye representanter og høring i NTP.

Hovedhensikten er at Stamvegutvalget og andre interesserte skal bli oppdatert vedr. status og planer langs E-16, bli bedre kjent, orientert om kommuner v/ordførerne langs vegen, knytte nye nettverk og få en viktig ballast for gjensidig forståelse av problemstillingene langs E-16.

Jfr. vedlagte:   

Invitasjon av 9. august
Nærmere om programmet    
Påmeldingsskjema

» Flere saker