Stamvegutvalgets årsmøte 2015

Stamvegutvalget_aarsmoete-2.jpg.jpeg
Stamvegutvalgets leder, Vidar Eltun, og prosjektleder øst-vest utredningen, Kjell Kvåle. Foto: Jarle Aarvoll

Stamvegutvalgets årsmøte 2015 ble avholdt på Filefjellstuene den 20. mars, og i tillegg til årsmøtesakene orienterte Kjell Kvåle fra Statens vegvesen om den nye riksvegutredningen og øst-vest utredningen.

Viktigste sak var drøftelsen om Stamvegutvalgets uttalelse til øst-vest utredningen som følger vedlagt her.

» Flere saker