Stamvegutvalgets årsmøte med befaring av Filefjelltunnelen

Etter at de fire regionene langs E16 presenterte status langs de tilhørende strekningene, ble utvalget enige om å fortsatt ha fokus på å fullføre E16.

Det ble derfor uttrykt frustrasjon over at enkelte høyt prioriterte strekninger fra utvalget sin side nå er forskjøvet til siste periode eller helt tatt ut av forslaget til Nasjonal Transportplan (2018-29)

Stamvegutvalget finner også en begrenset rassikringspott bekymringsfullt, og konkluderte årsmøtet med at det skulle sendes et innspill til Stortingets Transport -og Kommunikasjonskomié før sluttbehandlingen av NTP (2018 - 29)

Les Stamvegutvalgets innspill til Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité her

Regional oppsummering av status for E16

RINGERIKE:
Per Berger (ordfører i Hole) gleder seg over at Bjørum-Skaret er prioritert i perioden 2018-2022. Samtidig er skuffelsen stor over at fellesprosjektet Høgkastet-Hønefoss med vei og jernbane (som ligger tll rette for oppstart i 2019), ikke er prioritert før i siste seksårsperiode i NTP.

VALDRES:
Vidar Eltun (ordfører i Vang) orienterte om status, med bistand fra de øvrige representanter fra regionen. Filefjellprosjektet vil være fullført i løpet av 2018 -2019 og Bagn-Bjørgo ligger 10 måneder foran skjema. Skuffelsen er stor over at Kvamskleiva, som både er høyest prioriterte rassikringsprosjekt i Region Øst og byggeklar, nå er utsatt til siste seksårsperiode i NTP. Frustrasjonen er også stor i regionen over at Fagernes S-Hande nå er tatt helt ut av NTP.

INDRE SOGN:

Jan Geir Solheim (ordfører i Lærdal) og Jarle Aarvoll (ordfører i Sogndal) kunne fortelle at hele fylket er skuffet over prioriteringene i NTP. Spesielt er de bekymret over rassikringsmidlene som ikke er høye nok, og regionen ba Stamvegutvalget være med på å be om prioritet av de verste strekningene først.

VOSS-VAKSDAL-BERGEN:
Nils Bjørke (leder av Samferdselsstyret i Hordaland) kunne også fortelle om skuffelse over NTP og følte de ble ofret for de store jernbaneprioriteringene på Østlandet. Nærøydalen er utsatt til andre periode og både Oppheim-Voss og vegen til Vik er helt ute av planen. Tross tidligere signaler om at Stanghelle-Arna skulle starte opp i 2021, er denne srekningen nå utsatt til siste seksårsperiode. Rolf Jens Brunstad (Bergen) støttet opp om Bjørkes orientering. Han viste også til at satsing på E16 vil styrke E16 sin rolle som øst-vest forbindelse og gir best nytte/kostnadsforhold i nord.

Orientering om NTP

2017-05-05 11.40.55Hilde Bye, Statens Vegvesen.jpg

Bildet: Hilde Bye fra Statens vegvesen

Sjefsingeniør Hilde Bye fra Statens vegvesen ga Stamvegutvalget en generell orientering om prosessen bak NTP, hovedtrekkene i planen og de økonomiske rammerne Hun viste også frem oversikten skredprosjektene langs E16 i kommende NTP.

Se hele hennes powerpoint-presentasjon her

Befaring av Filefjellstunnelen

Stamvegutvalgets årsmøte ble avsluttet med en kjøretur i minibuss gjennom Filefjellstunnelen, guidet av Odd Erik Haugen (prosjektleder for E16 Filefjell) og byggeleder Harald Stadheim. Her fikk utvalget grundig redgjørelse for materialbruk og utfordringer de hadde støtt på underveis i arbeidet.

Men ferdigstilling av denne tunnelen er mesteparten av Filefjellprosjektet fullført. Tunnelen er ventet å åpne i oktober 2017.

 

Stamvegutvalget ved inngangen av Filefjelltunnelen 050517.jpg

Stamvegutvalget på befaring av Filefjelltunnelen: Bildet over fra venstre: Harald Stadheim, Kristen Hagaseth, Eivind Brenna, Hilde Bye, Jan Geir Solheim, Arild Ingar Lægreid, Inger Torun Klosbøle, Jørand Ødegård Lunde, Per R. Berger, Rolf Jens Brunstad, Arne Bang, Vidar Eltun, Even Aleksander Hagen, Jarle Aarvoll og Odd Erik Haugen.

 

Stamvegutvalget vi buss på vei til Filefjelltunnelen 050517.jpg

 

           

» Flere saker