Stamvegutvalgets befaring

IMG_5291Ved avgang fra Fagernes 18. april: (f.v.) Knut Arne Fjelltun (ordfører i Nord Aurdal kommune), Dag Erik Henaug (varaordfører i Ringerike kommune), Jørand Ødegård Lunde (sekretær Stamvegutvalget og daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark), Vidar Eltun (leder av Stamvegutvalget og ordfører i Vang kommune), Audun Mo (ordfører i Lærdal kommune) Hege Eide Vik (nestleder i Stamvegutvalget og ordfører i Vaksdal kommune) og Samson Hamre (Vestland fylkeskommune) (Foto: Lene Hovi)

I anledning Stamvegutvalgets årsmøte ble det i år også lagt til rette for en studietur og befaring langs E16 fra Bergen til Hønefoss, 17. og 18. april. Underveis på ruta ble utvalget orientert av blant andre Statens vegvesen, Nye veier og egne medlemmer.

Mye positivt har skjedd på vegen siden forrige befaring for seks år siden, men det ble uttrykt frustrasjon over signalene inn mot ny NTP og øvrige prioriteringer som per nå har satt noen av de største prosjektene på vent.

Bekymringer

I en tid med enorm prisstigning og lave bevilgninger over statsbudsjettet, forstår Stamvegutvalget at prioriteringene er harde, men sitter likevel igjen med flere uttalte bekymringer.

  • Er premissene for samfunnsnytte idéelle når de ulike vegprosjektene skal kostnadsberegnes og derav prioriteres?
  • Hvor lenge er eksisterende planer for "gryteklare prosjekter" gyldige, når de stadig vekk blir utsatt?
  • Er øst-vest passasjen i en blindsone for dagens regjering?

Står sammen

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, tok i mot utvalget på det nye Vestlandshuset og presiserte hvor viktig E16, K5 og samarbeidet i Stamvegutvalget er for fylkeskommunen. K5 er høyest prioritert på Vestlands innspillslister over samferdselstiltak. Prosjektleder for fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Katrine Sælensminde Erstad, orienterte om status på prosjektet, der planarbeidet fortsetter ut året til tross for Statens vegvesen og Jernbaneverkets nedslående signaler om å utsette igangsettingen.

6EBE4A67-8BA8-4387-A41A-442635A50130Gode orienteringer før, underveis og etter befaringen. (Foto: Lene Hovi)

Befaring meter for meter

På bussen fra Bergen i retning Voss loset ordfører i Vaksdal, Hege Eide Vik, utvalget langs ruta og orienterte nærmere om Arna-Stanghelle. Samson Hamre fra Vestland fylkeskommune tok over ved Voss og viste følget utfordringene med standardbrudd og reststrekninger i partiet mellom Voss og litt forbi Oppheimsvatnet. Susanne Svardal fra Statens vegvesen kom så på bussen og informerte om rassikringsprosjektet i Nærøydalen, der ny tunnel mellom Hylland og Slæen skal erstatte to utilfredsstillende tunneler ved Stalheimskleivi.

I Lærdal ble ordfører Audun Mo med følget etter at han orienterte om de kommende utfordringene rundt oppgraderingsarbeidet i Lærdalstunnelen. Fra fylkesgrensa til Innlandet og Vang kommune informerte ordfører Vidar Eltun om Filefjellprosjektet og ferdigstilte strekninger og tunneler i kommunen. Vestre Slidres ordfører, Haldor Ødegård, fortalte deretter om Valdresmodellen som er tatt i bruk ved utbedringen her og en smal reststrekning som pr. nå blis stående igjen i hans kommune når budsjettet på 500 millioner er brukt opp.

Knut Arne Fjelltun, ordfører i Nord-Aurdal viste følget alternative tunnelinnslag om prosjektet Fagernes S.-Hande kommer inn i NTP igjen og utfordringene ved å ha en europaveg gjennom bysentrum i Fagernes.

Her sluttet første dag med befaring og programmet fortsatte med Cato Løkken fra Statens vegvesen som orienterte om E16 gjennom Valdres på hotellet.

Tirsdag 18. april startet med Stamvegutvalgets årsmøte før befaringen med buss fortsatte sørover. Fjelltun ga mikrofonen over til ordfører i Sør-Aurdal, Marit Hougsrud, som gjennom Begnadalen kunne vise til ferdige og vellykkede prosjekter fra en tid tilbake. Dag Erik Henaug, varaordfører i Ringerike, guidet deltakerne videre fra Nes i Ådal til Hønefoss. En smal og humpete del av E16 og en Ringeriksportefølge satt på vent.

I Hønefoss ble følget tatt i mot av Morten Klokkersveen fra Nye Veier som orienterte om nettopp fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss. Terje Dalen i Ringerike Næringsforening fortalte også om utfordringene ved at fellesprosjektet er utsatt.

69EDBC5E-F873-40A3-A67D-96CC17D4DD37

Stamvegutvalget takker for deltakelse fra utvalgsmedlemmer, Statens vegvesen, Nye Veier og andre bidragsytere.

» Flere saker