Stamvegutvalgets innspill til NTP av april 2019

Skjermbilde 2019-04-09 Kl . 15.03.49

 

Stamvegutvalgets ga følgende innspill til Samferdselsdepartementet:  

  • E16 kommer styrket ut ved økt fokus på nytte/kostnad
  • E16 må bli helt forutsigbar og sikker
  • Mål og strategier for E16 som i Riksvegutredningen 2015
  • Økt satsing på rassikring
  • Rask oppfølgning av Skaret-Hønefoss og Stanghelle-Arna
  • Stamvegutvalgets prioriteringer av reststrekninger opprettholdes
  • Bruk av utbedringsmidler kan videreføres i NTP 2022-33
  • KVU om rask  helårsforbindelse Bergen-Trondheim (Valdresflya/Sognefjellet)
  • KVU om bru  Mannheller-Fodnes.

Nærmere omtale i 

» Flere saker