Stamvegutvalgets konstituerende møte 30. mars

Stamvegutvalget-logo

I møtet, som også blir årsmøte for 2020, vil ventelig følgende saker stå på dagsorden:

  • Årsmelding og regnskap 2019
  • Konstituering for fylkes-og kommunevalgperioden 2020-23.
    Valg av arbeidsutvalg, leder, nestleder og sekretær
  • Orientering om status for E16 gjennom de ulike regioner
  • Ny NTP -organisering og prosess
  • Stamvegutvalgets mål, strategier og arbeidsform 2020-23
  • Stamvegutvalgets innspill til NTP 2022-33
  • Drøfting av befaring langs E16 (sommer 2020)

 Det sonderes om en skal invitere eksterne innledere.

Til orientering følger det avtroppende arbeidsutvalg sitt forslag til årsmelding 2019

» Flere saker