Stamvegutvalgets prioriteringer i NTP

I -arbeid -webill -2

Stamvegutvalget har den 13 mai oversendt Samferdselsdepartementet innspill på sine prioriteringer i NTP 2022-2033 med følgende  

Hovedbudskap

  • Rask fullføring av E16 gir en effektiv utnyttelse av de allerede foretatte investeringer, og at vi snarlig får fullført en rimelig og rassikker veg med sammenhengende god standard og 100% sikker vinterregularitet mellom øst og vest. Dette med en veg som binder landsdeler og regioner sammen og som gir en god helhetsløsning med en fornuftig ressursbruk.
  • Fellesprosjektene Skaret-Hønefoss og Voss-Arna prioriteres i første periode.
  • Mellom Hønefoss og Voss prioriteres følgende prosjekter i første periode: FagernesS-Hande, Ljøsne-Tønjum, Nærøydalstunellen, Slæen-Voss og utbedring av Hønefoss- Innlandet gr.
  • Økt bruk av utbedringsmidler og nye strategier med styringsrammer for lengre strekninger vil alternativt kunne vurderes for både de ovenstående og andre prosjekter langs E16.

Les hele innspillet her

Fylkeskommunene har også sendt inn sine innspill:

» Flere saker