Stamvegutvalgets uttalelse til Handlingsprogrammet for NTP

I uttalelsen bes det om raskere oppfølging av de allerede prioriterte prosjekter, og spesielt om at Bjørum-Skaret og rassikringsprosjektet Kvamskleiva startes opp i slutten av 2014-17.

Les hele uttalelsen her

Handlingsprogram-2014-2017-.jpg

» Flere saker