Statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16

 fellesprosjektetringeriksbanene16_stasjonhoenefoss_oppdatert.jpg

 

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

Les hele pressemeldingen her

Fellesprosjektets hjemmesider

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

» Flere saker