Statsbudsjettet 2015

Olsen.jpg.jpegI statsbudsjettet for 2015 foreslår Regjeringen følgende bevilgninger til E-16:


Strekning

mill. kr.

Restbehov pr. 1/1-16
mill. kr.

Sandvika - Wøien 510 3106
Fønhus - Bagn 97 0
Bagn - Bjørgo 160 1190
Øye - Eidsbru 55 618
Varpe bru - Smedalsosen 406 936
Smeddalsosen - Borlaug 27 0

 
Dette i bra samsvar med handlingsprogrammet 2014-17.

Det foreslås også avsatt midler til å starte utbedring av Gudvangentunnelen og midler til planlegging av Fagernes S - Hande, Skaret - Hønefoss og Voss - Arna.

Les mer.

» Flere saker