Statsbudsjettet 2016

Ketil-Olsen_hb.jpgDen 7. oktober ble statsbudsjettet for 2016 lagt fram.

I statsbudsjettet for 2016 foreslår Regjeringen følgende bevilgninger til E-16:

Strekning
mill. kr.

Restbehov pr. 1/1-16
mill. kr.

Sandvika - Wøien 900 2291
Bagn - Bjørgo 220 1165
Øye - Eidsbru 60 630
Varpe bru - Smedalsosen 460 398

 

 

 

 

 

 

Avvik i forhold til handlingsprogrammet 2014-17 er at Bagn-Bjørgo og Øye-Eidsbru er blitt ett år forsinket, og at det i handlingsprogrammet også var lagt opp til anleggsstart for Bjørum-Skaret i 2016.

Les mer

» Flere saker