Statsbudsjettet 2017

Filefjell_web.jpg

Statsbudsjettet for 2017 foreslår følgende summer til store prosjekter i mill.kr :


Strekning                                       2017              Rest 1/1-17 
•    Sandvika-Wøyen                        912                    1438
•    Bjørum-Skaret                           100                   
•    Bagn-Bjørgo                               430                      750
•    Varpet bru-Smedalsosen         239                        70
•    Øye-Eidsbru                               250                      376
             

I tillegg kan nevnes:
•    Planleggingsmidler til Nymoen-Eggemoen
•    Skredvoll i Flåm
•    Utbedringsmidler Gudvangen-og Flenjatunellene
•    Gangtunell Vaksdal
•    Planleggingsmidler Stanghelle-Arna                            

Les mer

» Flere saker