Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 foreslår følgende summer til store prosjekter i mill.kr :


Strekning                                        2018              Rest 1/1-19
•    Sandvika-Wøyen                        280                     895
•    Bjørum-Skaret                              60                  4 110
•    Bagn-Bjørgo                               310                      464
•    Varpet bru-Smedalsosen           10                        86
•    Øye-Eidsbru                               109                      206
             

Vedlagt følger

•   Aktuelle dokumenter og info fra samferdselsdepartementet
•   Omtale av E16 i statsbudsjettet for 2018

 

» Flere saker