Statsbudsjettet 2019

 Veg _500x 298.jpg

 

I statsbudsjettet for 2019 foreslås følgende summer til store prosjekter på E16 (mill.kr):

          Strekninger                                        2019     Restbehov 1/1-2020

  • Sandvika-Wøyen                                 460                         475
  • Bjørum-Skaret                                     250                       4023
  • Bagn-Bjørgo                                        314                         175
  • Øye-Eidsbru                                        180                           88
  • Gudvangen/Flenjatunnelene                221                        103

                         

Nærmere opplysninger finnes i følgende vedlegg:

» Flere saker