Statsbudsjettet 2020

 Statsbudsjett 500x 298

Statsbudsjettet for 2020 foreslås følgende summer til store prosjekter på E16 i mill.kr:

  • Sandvika-Wøyen                       470   (bompenger- sluttoppgjør)
  • Bagn-Bjørgo                              162   (sluttoppgjør)
  • Kvamskleiva                              100   (oppstart)
  • Øye-Eidsbru                                50   (sluttoppgjør)
  • Gudvangen/Flenjatunnelene     167   (sluttoppgjør)

 I tillegg er det avsatt 410 mill.kr til rassikringsprosjektet Kjøsnesfjorden på Rv5.

Nærmere opplysninger finnes i følgende vedlegg:

» Flere saker