Statsbudsjettet 2021

Samferdselsdepartementet

 

7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

Les Samferdselsdepartementets omtale av E16 Sandvika - Bergen her

Fylkesvise omtaler fra Samferdselsdepartementet ang. Statsbudsjettet 2021:

Les her: Viken
Les her: Innlandet
Les her: Vestland

» Flere saker