Statsbudsjettet: Dårlig nytt for E16

Skjermbilde 2022-10-06 Kl . 15.44.19Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 ble lagt frem 6. oktober. (Illustrasjon: regjeringen.no)

Torsdag 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2023. Her oppsummeres de viktigste forslagene fra Samferdselsdepartementet som også omhandler E16.

Generelt:
Regjeringen foreslår 39,5 milliardar til vegprosjekt neste år, som er et kutt på 376 millioner kroner fra i fjor. Statens Vegvesen får 33,5 milliarder av potten.

I følge Statens Vegvesen vil potten til veginvesteringer bli kuttet med 2,6 milliarder.

- Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging. Når prisveksten må dekkes innenfor eksisterende rammer betyr det lavere aktivitet. Vi skal fortsatt prioritere å holde veiene åpne og trygge, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Torsdag 6. oktober viste det seg at flere store prosjekter på E16 nå er satt på vent.

Bergen-Voss:
Regjeringen fant ikke midler til anleggstart for fellesprosjektet Arna-Stanghelle på E16 i Vestland.

- Det er umulig å svare på når proskjektet kan vente oppstart. Det spørs hvilket handlingsrom vi vil ha fremover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard (Ap) til NRK.

Les mer om reaksjonene etter nyheten om at prosjektet er satt på vent her

Aurland:
E16 Hylland - Slæen var et av de fire høyest prioriterte vegprosjektene til Statens vegvesen. Samtlige av disse fire prosjektene er satt på vent.

Valdres:
Det var lokale foventninger til at det skulle komme friske midler til å ferdigstille E16 Fagernes-Øylo, der det står igjen en reststrekning på 4,5 km mellom Lomen og Hausåker. Reststrekningen er estimert til å koste 240 millioner.
Midlene kom ikke i forslaget til statsbudsjettet.

Ringeriksbanen og E16
i Statsbudsjettet foreslår regjeringen å dele opp og fordele Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 på Bane Nor og Nye Veier.

- Det er et av de store prosjektene som nå utsettes, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Les mer om reaksjonene etter nyheten om at prosjektet er satt på vent her

 

Oppsummert av lene.hovi@valdres.no,
- sekretariatet for stamvegutvalget.no -

 

» Flere saker