Statsråden kommer med mer penger til Bagn-Bjørgo

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lova fleire statlege kronertil utbygging av E16 mellom Bagn og Bjørgo.

Regjeringa går inn for å redusere bompengesatsane og auke framdrifta for vegprosjektet E16 Bagn - Bjørgo.

- Det er viktig å sikre god framdrift slik at vi får til ei mest mogeleg kontinuerleg vidareføring av det pågåande vegprosjektet Fønhus - Bagn. Det er meiningslaust med vegstrekningar  der ein byggjer etappevis og med pausar imellom. Vi vil også bidra til å redusere bompengenivået som blei lagt til grunn av den førre regjeringa, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 Les heile pressemeldinga her.

» Flere saker