Status E16/Ringeriksbanen

Sundvollen.jpg

På årsmøtet i Stamvegutvalget 1. april, ble status for E16 Skaret-Hønefoss samt Ringeriksbanen presentert.

Ordfører i Hole kommune, Per R. Berger la fram siste status for prosjektet som vist her. (22,5Mb)

Per-Berger.jpg

» Flere saker