Stortinget har behandlet NTP

Stortinget har behandlet Stortingsmeldingen om NTP den 19/6-2013. Flertallet sluttet opp om regjeringens forslag til investeringsprogram, og at prioritering av prosjekt i andre delen av planperioden åpner for oppstart/videreføring av planlegging av disse prosjekter.

Omtalen av E-16 kan leses her.

NTP-2010-19.jpg

» Flere saker