Stortingsmeldingen om NTP 2018-29

NTP-2018-2029.jpgStortingsmelding nr. 33 om Nasjonal Transportplan 2018-29.

Regjeringen la den 5 april fram St. meld. nr. 33 om Nasjonal Transportplan 2018-29.
                    
Les mer her:
•    St. meld. nr. 33 om NTP (329 sider)
•    Omtale av transportkorridor 5 Oslo-Bergen/Haugesund og E16
•    Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet
•    Stamvegutvalgets innspill til NTP - 15/4-2016

» Flere saker