Takket av sekretæren i Stamvegutvalget

Jørand 280423

Fredag 28. april ble Jørand Ødegård Lunde takket av som både leder av Valdres Natur- og Kulturpark og sekretær for Stamvegutvalget. Hun trer nå inn i pensjonistenes rekker, men har satt store spor etter seg i sitt virke.

Leder for Stamvegutvalget, Vidar Eltun, overrakte blomster på vegne av utvalgets medlemmer og minnet om at Ødegård Lunde for noen år siden tok over sekretærrollen etter Arne Bang, som hadde hatt jobben sidan starten av Stamvegutvalget 1984-85.

- Det var store sko å fylle, men det klarte du med glans. Med dine store nettverk og kunnskap om hvordan en skal jobbe opp mot både fylket, departement og ikke minst politikere, har du virkelig bidratt til det gode arbeidet med Stamvegutvalget. Du har alltid hatt kontroll, fulgt opp møter og referat og vært en skikkeleg god tilrettelegger. Du blir savnet i Stamvegutvalget. sa Eltun under middagen på Valdres folkemuseum.

 

» Flere saker