Trasé ved Ådalselva flomsikret

2efafc 6b -caad -40bf -bc 52-bc 4805a 2a 959-w _960Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo er tilfreds med at E16 ved Ådalselva nå er sikret mot større flom enn "Hans", men trenger økte ressurser for å ruste vegnettet mot flom andre steder. (Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen)

3. juni 2024 kunne direktøren for drift og vedlikehold i Statens vegvesen se på nært hold hva som har skjedd på E16 utenfor Hønefoss etter at flommen i august førte til at Ådalselva vasket ut terrenget og skapte skredfare for E16 ved Follum.

Flomvann fra overløpet til kraftverket ble ledet rett mot elvas yttersving, nedenfor E16.

På bare to uker etablerte Statens vegvesen en midlertidig vei for E16 som kunne brukes i påvente av sikring av strekningen og i anleggsperioden for sikringsarbeidene. Uten denne sikringen, ville toppen av skråningen nærmet seg E16 og til slutt true vegen.

Omfattende arbeider

Arbeidene med erosjonssikringa startet i slutten av februar, og Anlegg Øst Entreprenør AS har nå fullført arbeidet, en hel måned før kontraktfristen.

- Det var tidskritisk å bli ferdig før vårflommen, så jeg er veldig fornøyd med at arbeidet ble ferdig i god tid. Jeg vil også takke trafikantene som har vist tålmodighet i anleggsperioden og tatt hensyn til både anleggsarbeidet og nærmiljøet, sier seksjonsleder Gunnar Eiterjord.

Erosjonssikringen er utført som motfylling og plastring. Skredskråningen er slaket ut. For å komme ned til elva ble det bygd en anleggsvei fra E16 ved rasteplassen og ned til bunnen av skredområdet. I tillegg ble overvannshåndteringen langs E16 bygd om for å få ledet overvann bort fra vegområdet nær skredområdet og vestover. Sikringsarbeidene har også vært viktig for å sikre næringsområdene.

Det er gjennomført omfattende skogrydding. Nå skal de nye flomvollene sås til for å hindre utglidning og utvasking. Ellers gjenstår bare mindre tilleggsarbeider knyttet til drenering videre nordover.

 

Les hele saken her: NTB/Statens vegvesen

» Flere saker