Skjermbilde 2021-03-19 Kl . 08.34.55

De tre som har kvalifisert seg til forhandlinger med Statens vegvesen om hvordan utbedringen av den 3,2 kilometer lange E16-strekningen i Valdres skal løses, er:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Brødrene Dokken AS
  • Entreprenørservice AS

- Innlevering av første pristilbud skal gjøres innen 28.04.21. Deretter skal vi gjennomføre forhandlinger med alle de tre entreprenørene. Formålet med forhandlingene er å forbedre tilbudene slik at de best passer til kravene stilt i konkurransegrunnlaget, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

- Etter at vi har gjennomført forhandlinger med alle entreprenørene så skal de levere et nytt og forbedret tilbud basert på tilbakemeldingene vi har kommet med i forhandlingene, forklarer Antonsen videre. - Dette tilbudet skal leveres i mai/juni, og vi vil gjøre en evaluering av hvilket tilbud som oppfyller tildelingskriteriene best, det vil si beste forhold mellom pris og kvalitet.

Kontrakten skal være signert før sommeren, med oppstart av anlegget i august. Utbedringen av E16 Turtnes-Øye skal være ferdig utbedret innen 15. september 2022.

Dette skal gjøres på den 3,2 kilometer lange strekningen mellom Turtnes og Øye på E16:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke