Vegvesenet: Disse veiene vil de prioritere først

Statens vegvesen leverte 10. mai sitt forslag til gjennomføringsrekkefølge for sine prosjekt i den første seksårsperioden i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Dette er første gang Statens vegvesen har laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Dette er et svar på oppdrag fra departementet.

Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart:

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal - Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården - Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland - Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

- Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner.

Les hele pressemeldingen fra Statens vegvesen her

Verdier fraktes på vei

Vegdirektøren legger vekt på at 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei.

Veinettet representerer store verdier for samfunnet og er en viktig forutsetning for økt produktivitet i landet. Standarden på veiene er variable, og det er utfordringer med framkommelighet og trafikksikkerhet flere steder.

- Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

I tråd med porteføljeprioriteringer vil Vegvesenet en gang i året vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i NTP før eventuell oversendelse til politisk behandling.

- I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostandene går ned, sier vegdirektøren.

Slik er hele prioriteringslista

Fargekodene grønn, gul og rød viser Vegvesenets vurdering av prosjektets "modenhet". Kostnadsprognosen viser milliarder i 2023-kroner.

Skjermbilde 2022-05-12 Kl . 13.34.22

Fagernes - Hande nevnt

Fra å ikke være inne i siste NTP overhodet, ble E16 Fagernes - Hande nevnt som et av flere flertallsvedtak i Stortinget som skal vurderes å tas inn til rullering for prioriteringslista i 2023

- Dette er et prosjekt vi vil ta med inn i neste års vurdering. Vi har fått til veldig mye veg for pengene på E16, og det skal vi fortsette med, sa direktør i utbyggingsdivisjonen, Kjell Inge Davik på pressekonferansen i anledning prioriteringslista til Statens vegvesen.

Se hele pressekonferansen her (ekstern link til vg.no)

 

» Flere saker