Veikonferansen 2014

Veikonferansen 2014 ble avholdt i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken den 10. og 11. februar i Bergen. Konferansen hadde spesielt fokus på øst-vest forbindelsene i Sør Norge.

Konferansen handlet om hovedvegene mellom øst og vest - og hvordan vi kan sikre åpne og pålitelige hovedveger.

Link til alle foredrag og videoreportasjer finner du her: Den nasjonale veikonferansen 2014

» Flere saker