Vidar Eltun ny leder i Stamvegutvalget

I Stamvegutvalgets konstituerende møte den 23. mars ble ordfører Vidar Eltun, Vang, valgt til leder og ordfører Eirik Haga til nestleder for kommunevalgperioden 2012-15.
Vidar Eltun avløser tidligere ordfører Knut Haalien i Vang - som har vært Stamvegutvalgets leder siden år 2000.

Hovedsaken i møtet var behandlingen av forslaget til NTP (2014-17) og det vises også til beslutningen om befaring mellom Sandvika og Bergen den 4. og 5. juni.
Jfr. vedlagte uttalelse m/vedlegg under «uttalelser» og referat fra møtet under «møtereferater».

IMAG0138

Lederskifte i Stamvegutvalget. Fra venstre sekretær Arne Bang, avtroppende leder Knut Haalien og påtroppende leder Vidar Eltun.

» Flere saker