Vil ha innspel til ny NTP

Skjermbilde 2020-02-27 Kl . 12.34.19
Vestland fylkeskommune legg stor vekt på å involvere kommunar og andre samarbeidspartar i dette arbeidet.

Gjennom tre dialogmøte spreidd utover regionen skal synspunkta frå heile fylket løftast fram gjennom dialog med kommunane, partane i arbeidslivet, miljøorganisasjonar, interesse- og trafikantorganisasjonar innan samferdsle og offentlege instansar. 

På denne nettsida: https://www.vestlandfylke.no/ntp gir dei nærmare informasjon om arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033, og om fylkeskommunen sitt arbeid med innspel.

Fylkestinget skal handsame høyringsfråsegn i ekstraordinært møte 12. mai 2020.

» Flere saker