Samferdselsministeren og Valdres i dialogmøte om E16

 VNK - SolvikOlsen - Mars2018 - Gallery.JPG
Et godt møte: De fremmøtte på Scandic Valdres og Solvik-Olsen fant ut at de stort sett var enige om fremtidens utfordringsbilde for E16 gjennom Valdres (Foto: Lene Hovi)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte politikere og næringsliv fra Valdres, samt lastebileierforbundet, på Scandic Valdres den 19. mars. Agenda var videre fremdrift for E16 gjennom Valdres, og i løpet av halvannen time fikk alle parter komme med sine innspill.

 - E16 må ferdigstilles

Regionrådsleder Inger Torun Klosbøle åpnet møtet og orienterte om regionens prioriteringer av hva som er viktigst for Valdres, dette i forhold til de utbedringsmidler som foreligger i dag og veien videre inn mot neste NTP.

- E16 er, medregnet foreslåtte utbedringsmidler, nesten 70 prosent ferdigstilt, og vi ønsker å se den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest helt ferdig før det startes med større utbedringsarbeider på de øvrige, mindre vintersikre veiene, sa Klosbøle.

Kvamskleiva og Fagernes S-Hande

I tillegg til ferdigstilling er det to prosjekter et samlet Valdres ønsker seg fokus på frem mot ny NTP. Rassikringsprosjektet i Kvamskleiva og Fagernes S-Hande, med omkjøring forbi Fagernes.

Regionrådslederen hadde følge av Jørand Ødegård Lunde, daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Guttorm Tysnes i Lastebileierforbundet og Erik Engelien, daglig leder i Visit Valdres, på podiet.

Ødegård Lunde orienterte om de mer overordnede prioriteringene og argumentasjonen for en rask gjennomføring av E16 gjennom Valdres.

Tysnes og Engelien understreket at NLF og næringslivet står samlet bak regionens prioriteringer. Engelien viste til regionsenterets svært høye detaljhandel (3. høyest i landet pr. innbygger) som krever en fremtidsrettet infrastruktur. Tysnes fokuserte spesielt på viktigheten av å ferdigstille E16 med 8,5 meters vegbredde mellom Fagernes og Øye.

 - Med dårlig vær øker trafikken over Filefjell, og denne vinteren har gitt oss store utfordringer på den smale veien, sa Tysnes, og henviste blant annet til avisoppslagene som omhandlet 65 bilberginger på tre døgn.

Enighet om utfordringsbildet

Solvik-Olsen lyttet godt under innleggene fra Valdres og takket for innspill. Det kom klart frem at han ser mange av de samme utfordringene for E16 gjennom Valdres som regionen selv.

- Samtidig må vi lene oss på de prioriteringene Statens vegvesen stadig gjør, spesielt for rassikring. Det er ingen tvil om at Kvamskleiva er et viktig prosjekt for å sikre E16 gjennom Valdres, men det er også øvrige strekninger både langs E16 og andre hovedveier som er rasutsatt, sa Solvik-Olsen.

Fagernes S-Hande har samferdselsministeren allerede uttalt seg varmt om. Senest i fjor høst, da han sist besøkte Fagernes.

- Det ikke foreligge en reguleringsplan for å få Fagernes S-Hande inn i NTP igjen, men det er selvsagt en fordel. Dette er et stort prosjekt og jeg skal avslutningsvis gi dere noen gode råd. Finn nøkterne løsninger, se etter «spleiselag» og sjekk om flere, mindre entreprenører kan levere mer kostnadseffektive løsninger enn å hyre inn et stort entreprenørselskap, sa Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren var for øvrig enig i at minimumsbredden må være 8,5 meter.

Oppdaterte naboer

Møtet med Solvik-Olsen holdt et tydelig og høyt faglig nivå, og det var en fin tone mellom delegasjonen fra Valdres og samferdselsministeren.

- Arbeidet med å legge NTP for neste periode er allerede i gang. Det er viktig for oss å formidle et klart og fremtidsrettet fokus på Valdres, og vi følte oss både hørt og forstått i dag, sa Inger Torun Klosbøle.

- Jeg har flere naboer som eier hytte i Valdres. De holder meg godt informert om veistandarden i regionen, så E16 er ingen gråsone for meg, smilte Solvik-Olsen på vei ut i solen etter endt møte.


Les mer om arbeidet på E16 på Stamvegutvalget.no

Se powerpoint-presentasjonen som ble lagt frem for samferdselsministeren

 

Tekst:
Lene Hovi
lene.hovi@valdres.no

» Flere saker