Stamvegutvalgets årsmøte 2021

IMG_0649Vegdirektør Inger Dahl Hovland var med på møtet via teams og redegjorde for relevante vegprosjekt og besvarte spørsmål fra Stamvegutvalget (Foto: Lene Hovi)

Samme dag som siste salve ble avfyrt under byggingen av Kvamskleivtunnelen, møttes representanter som i en årrekke har jobbet for en sikker og best mulig E16 mellom Sandvika til Bergen.

21. juni avholdt Stamvegutvalget sitt årsmøte på Mjøsvang Café.

Historisk tilbakeblikk

- Stamvegutvalgets formelle oppstart var tilbake i 1984, da valdriser og lærdøler samlet seg for å kjempe mot manglende oppfølging av stortingsvedtaket om å legge stamvegen over Filefjell og daværende E68, åpnet Stamvegutvalgets leder, Vidar Eltun.

I dag er stamvegutvalget økonomisk støttet av alle kommuner og fylkeskommuner som E16 går igjennom, samt noen nærliggende kommuner med stor tilfart fra E16.

- Dette utvalget har hatt både opp- og nedturer gjennom årenes løp, men det er ingen tvil om at vi samlet har holdt trykket oppe i kampen om å få best mulige løsninger langs E16, sa Eltun.

Dialog med vegdirektøren

Med fersk stortingsbehandling av Nasjonal transportplan 2022-33 som utgangspunkt, gikk årsmøtet regionvis igjennom status, de viktigste seierne og fremtidige kampsaker.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland deltok på møtet via teams og besvarte spørsmål fra salen.

Hun redegjorde for prosjektene som nå ligger inne i Nasjonal transportplan, samt ga gode råd for videre prosess både på lokale plan og for E16 i sin helhet.

Se vegdirektørens presentasjon her

- Det ligger 32 milliarder til E16 i ny NTP, så det er mye godt arbeid som pågår og som er under planlegging. Med å samles styrker vi forståelsen internt i Stamvegutvalget og oppnår en viktig dialog og et visst trykk opp mot myndighetene. Det er dette Stamvegutvalget har vært og er til for, avrundet Vidar Eltun.

Utfyllende referat fra Stamvegutvalgets årsmøte

Til stede på Stamvegutvalgets årsmøte:
Vidar Eltun (Vang), Gunnar Thue (Øystre Slidre), Audun Mo (Lærdal), Hans Erik Ringkjøb (Voss), Hege Eide Vik (Vaksdal), Vibeke Johnsen (Sogndal), Marit Hougsrud (Sør-Aurdal), Linda Mæhlum Robøle (Etnedal), Dag Henaug (Ringerike) Alexander Øren Heen (repr. Vestland fylkeskommune), Haldor Ødegård, (repr. Innlandet fylkeskommune/Vestre Slidre) og Jørand Ødegård Lunde (sekretariat).

 

 

 

 

 

 

» Flere saker