Stamvegutvalgets årsmøte 2022

IMG_3343Stamvegutvalgets årsmøte: (bak fra høyre): Dag Henaug (varaordfører i Ringerike), Hans Erik Ringkjøb (ordfører i Voss), Vibeke Johnsen (Varaordfører i Sogndal), Samson Hamre (Vestland fylkeskommune), Hege Eide Vik (ordfører i Vaksdal) og nestleder i Stamvegutvalget), Trygve Skjerdal (ordfører i Aurland), Audun Mo (ordfører i Lærdal), Harald Bjerknes (vara fra Etnedal kommune), Knut Arne Fjelltun (ordfører i Nord-Aurdal) Marit Hougsrud (ordfører i Sør-Aurdal). Med ryggen til: Jørand Ødegård Lunde (Valdres Natur- og Kulturpark) og Vidar Eltun (ordfører i Vang og leder av Stamvegutvalget) Foto: Lene Hovi

Stamvegutvalget består av kommunale og fylkeskommunale representanter langs hele strekningen som utgjør E16 mellom Sandvika og Bergen. I år ble årsmøtet lagt til Voss, et viktig knutepunkt på E16 som fikk status som stamveg tilbake i 1975.

- Viktig medspiller

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, åpnet årsmøtet mandag 27. juni med å ønske velkommen og understreke Stamvegutvalgets betydning i å være et "pådriverselskap" for å få gjennomslag for enkeltvise strekninger, der det vises til en større nasjonal betydning og helhetlig tankegang.

- Vestland fylkeskommne ser på samferdsel som en viktig faktor for næringsutvikling og for å stimulere til vekst i distriktskommunerne. Vi har lokalsamfunn i sentrum og ser at gode veger for befolkning og næring er avgjørende for å skape denne utviklingen. Kommunene trenger medspillere, det skal både dette utvalget og fylkeskomunnene fortsette å være, sa Askeland.

Ordfører i Voss herad, Hans Erik Ringkjøp, understreket også hvor stor rolle samferdsel har hatt for utviklingen av Voss. Her ble E16 lagt utenom sentrum tilbake i 2011 og det har hatt mye å si for steds- og sentrumsutviklingen av byen.

Veg og bane

Stamvegutvalgets fikk to større orienteringer om fellesprosjekter for veg og bane som både berører og beriker E16.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et av prosjektene som skal utbedre veg og bane mellom Bergen og Voss, og legge E16 i tunnel parallelt med Bergensbanen i ca 8 mil på strekningen mellom Arna og Stanghelle.

Se prosjektsjef, Katrine Sælensminde Erstad, sin presentasjon for Stamvegutvalget her

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 er i gang, men har møtt sine utfordringer. Hilde Magnusson fra Forum Nye Bergensbanen orienterte om arbeidet for å holde trykket oppe på prosjektet.

Se Magnussons presentasjon her

En fremskyndet NTP

Kun dager før årsmøtet på Voss varslet Samferdselsdepartementet at neste NTP vil legges frem allerede i 2024, et år tidligere enn vanlig rullering.

 "Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. <..> Det økonomiske handlingsrommet vil som kjent bli redusert framover, og tøffe valg står i kø.", står det blant annet å lese i samferdselsminister Nygårs pressemelding av 23. juni.

Stamvegutvalget diskuterte hva dette vil ha å si for påbegynte prosjekter, men også planarbeider fremover.


Her kan du lese referatet fra Stamvegutvalgets årsmøte 2022


Tusen takk til flott vertskap på Voss, ordfører Hans Erik Ringkjøp og fylkesordfører Jon Askeland!

 

 

» Flere saker