Takk for innsatsen, Vidar Eltun!

Vidar Eltun Med Blomster Fra Stamvegutvalget MindreEt samlet Stamvegutvalg og sekretariat ønsker å takke Vidar Eltun for den iver og glød han har utvist i jobben som leder gjennom 12 år. (Foto: Lene Hovi)

På Stamvegutvalgets årmøte i Lærdal, fredag 12. april, la Vidar Eltun ned lederklubben etter 12 år i utvalgets tjeneste.

Les også: Dette er den nye ledelsen i Stamvegutvalget

Som leder har han hatt hele E16 i "ryggmargen", noe vi tipper privatpersonen trolig vil fortsette å ha i mange år fremover.

Vi tillot oss å be han ta et blikk i bakspeilet og oppsummere gleder, utfordringer og tanker om videre kamp for at E16 mellom Sandvika og Bergen skal bli best mulig utbygd og utbedret.

- Et unikt samarbeid

Om du skulle oppsummere Stamvegutvalgets arbeid og største seire de siste årene, hva hadde du trukket frem?

- Først og fremst vil jeg trekke frem samarbeidet med veldig mange som har ført til at jeg har kunnet være med på mange vegåpninger langs E16. Uten en slikt samarbeid og det at vi sammen har klart å prioritere, hadde en ikke oppnådd så mange «seire». Hele Filefjellprosjektet som hadde egen post på statsbudsjettet var veldig viktig for ikke bare Valdres og Sogn, men hele Sør-Norge. Nå har vi en vintersikker og trygg veg mellom øst og vest. Det var selvfølgelig stor stas å få være med å åpne tunnel gjennom Kvamskleive, Hugaviktunnelen, og en parsell jeg jobbet mye for å få realisert; Øye-Turtnes. Det er også svært gledelig at en kommer i gang med K5 på Vestlandet. 

Ulike partier med felles mål

Hva mener du er Stamvegutvalgets største styrke som samarbeidsorgan?

- Vi er sammensatt av politikere fra ulike partier, vi har samferdsel og veg som felles interessese og kan jobbe mot våre mål uavhengig av hvem som sitter i regjeringen. Vi ser hele strekningen Sandvika-Bergen og vi har med oss kommuner som ikke har E16 gjennom sin kommune, men ser verdien av E16 og vårt utvalg. Jeg må også takke og berømme de som satt i Stamvegutvalget før min tid. Det er de som la grunnlaget for det som vi har fått til i mine 12 år som leder. 

Ønsker det nye Stamvegutvalget lykke til

Hva er dine beste råd til utvalget fremover?

Det er viktig å ta en god runde på mål og arbeidsform. Det er sikkert behov for nytenking og jeg ønsker det nye Stamvegutvalget med Knut Arne Fjelltun i spissen all mulig lykke til. Hvordan en skal oppnå at enda flere parseller av E16 får tilfredsstillende standard, er det ikke et fasitsvar på. Men en må jobbe iherdig, få til et samspill mellom vegutbygger, NLF, NHO, fylkeskommunen og selvfølgelig ha tett kontakt opp mot departement, regjering og Stortinget.

Tusen takk!

Stamvegutvalget ønsker å rette en stor takk til Vidar Eltun og støtter opp under den nye lederen, Knut Arne Fjelltun sine ord:

- Jeg takker Vidar så mye for den gode jobben han har nedlagt for Stamvegutvalget disse årene. Han har hatt den rette gløden og engasjementet for hele E16 og fullført lederjobben på en flott måte, sier Fjelltun.

» Flere saker