Sammensetning

STAMVEGUTVALGET

Stamvegutvalget har 18 medlemmer bestående av de to fylkeskommunene Vestlandet og Innlandet, 12 kommuner langs E-16 på strekningen Bergen - Sandvika samt 4 andre kommuner med store interesser i E-16.

De valgte representanter i Stamvegutvalget for fylkes- og kommunevalgperioden 2020-23 er:

Fylkeskommunene

Innlandet             Sjur Arnfinn Strand
Vestland Samson Hamre


Kommunene

Bergen Rolf Jens Brunstad
Vaksdal Hege Eide Vik
Voss Hans Erik Ringkjøb
Aurland Trygve Skjerdal
Lærdal Audun Mo
Sogndal Arnstein Menes
Årdal Hilmar Høl
Vang Vidar Eltun
Vestre Slidre Haldor Ødegård
Øystre Slidre Gunnar Thue
Nord-Aurdal Knut Arne Fjelltun
Etnedal Linda Mæhlum Robøle
Sør-Aurdal Marit Hougsrud
Ringerike Dag Henaug
Hole Syver Leivestad
Bærum Siw Wikan

 

ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget i 2020-23 består av:

Innlandet Sjur Arnfinn Strand
Vestland Samson Hamre
Indre Sogn regionen Audun Mo
Valdresregionen Vidar Eltun
Ringeriksregionen Dag Henaug
Voss-Vaksdal-Bergen Hege Eide Vik


Vidar Eltun er leder, Hege Eide Vik er nestleder og Valdres Natur- og Kulturpark er sekretariat.

Tidligere oversikter - jfr. Historikk