Stamvegbefaring Bergen - Sandvika (1)

Stamvegsynfaring.jpg

Utenfor Hole herredshus ved avslutningen av befaringa. Navn på alle er i artikkel fra befaringa (se link lenger ned). Foto: Nils Rogn

Den 1. og 2. september arrangerte Stamvegutvalget en befaring langs E16 mellom Bergen og Sandvika. Dette i tråd med tidligere tradisjoner om befaring i første året i hver kommunevalgperiode - med nye representanter og høring i NTP.

Hovedhensikten er at Stamvegutvalget og andre interesserte skal bli oppdatert vedrørende status og planer langs E16, bli bedre kjent, orientert om kommunene v/ordførerene langs vegen, knytte nye nettverk og få en viktig ballast for gjensidig forståelse av problemstillingene langs E16.

Det deltok i alt 40 totalt- her var ca halvparten med på hele befaringen.

Vedlagt følger til orientering:

•    Artikkel og bilder fra befaringen
•    Oversiktskart for delstrekninger langs E16
•    Noen powerpoint presentasjoner fra befaringen:
      -    Arna-Voss v/ordfører Eirik Haga
      -    Voss-Sogn-og Fjordane gr v/ordfører Hans Erik Ringkjøb
      -    Valdres v/ordfører Vidar Eltun
      -    Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16  v/ordfører Per Berger
      -    Video for Bagn-Bjørgo. Virtuell prøvetur

Forøvrig ble det utdelt skriftelig info fra de fleste kommuner og muntlige orienteringer fra de respektive ordførere.

» Flere saker